Read Regular voor effectiever lezen en schrijven

Klik om PDF te downloaden    

       
 
   
       
 

Over het algemeen nemen we aan dat tien procent van
de leerlingen op de basisschool leesproblemen heeft.
Drie tot vier procent van de leerlingen heeft dyslexie in
verschillende mate van ernst.
Vereniging Woortblind

Tien procent van de sprekers van Germaanse talen heeft
te kampen met een leesprobleem. Dyslexie is een combinatie
van vaardigheden en moeilijkheden die hun invloed hebben
op het leerproces. Dyslexie komt voor ondanks normale
intellectuele vaardigheden en onderwijs en is niet afhankelijk
van sociaal-economische achtergrond of taal.
The British Dyslexia Association

Er wordt steeds meer uitgevonden in de strijd tegen dyslexie,
vooral voor kinderen, in de vorm van computer software.
Er is echter weinig onderzoek gedaan op het gebied van
typografie en letterontwerpen met het doel om dyslectici
te ondersteunen. Read Regular is een lettertype dat speciaal
ontworpen is om mensen met dyslexie te helpen effectiever
te lezen en schrijven.

Read Regular heeft als doel de verwaarlozing van dyslexie
te voorkomen en een zelfverzekerder gevoel aangaande
problemen rondom dyslexie te creëren.

 

Read Regular™ is een handelsmerk in combinatie met een Europese Gemeenschaps Ontwerp Registratie voor Read Regular; Read smallcaps; Read Space. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natascha Frensch. Copyright © Natascha Frensch 2003 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Illustraties copyright © Barbara Termorshuizen 2003